TEKNINEN PALVELU LANKI
 
Palvelutoiminta
 
keskittyy päätyön mukaisesti tällä hetkellä konetekniikkaan.
 
Tietoteknisiä palveluita toteutetaan ajoittain resurssien niin salliessa.
 
Tiekunnan toimitsijamiehen tehtävät ovat jossakin määrin mahdollisia olemassa olevan lisäksi.
 
Uudet liiketoimintamahdollisuudet huomioidaan! (Etenkin, jos ne liittyvät jollakin tavalla aikaisempaan osaamiseen).
 
Tekninen Palvelu Lanki, Jari Lanki, Hamina, puh. 040 593 1098, jari.lanki(at)lanki.fi