TEKNINEN PALVELU LANKI
 
Palvelutoiminta
 
keskittyy päätyön mukaisesti tällä hetkellä konetekniikkaan.
  
Puun ja bioenenergian hankintaan on tällä hetkellä "jäissä".
 
Tietoteknisa palveluita toteutetaan ajoittain resurssien niin salliessa.
 
Uudet liiketoimintamahdollisuudet huomioidaan. Etenkin, jos ne liittyvät jollakin tavalla edellä mainittuihin päätoimialoihin.
 
Tekninen Palvelu Lanki, Jari Lanki, Hamina, puh. 040 593 1098, jari.lanki@lanki.fi